DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Corpora in Language Teaching in Learning ELT   760 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KİLİMCİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler derlem yönelimli yöntemler konusunda bilgi sahibi olacak ve keşfederek öğrenme bağlamı içerinde derlem çözümleme yazılımlarını değerlendirerek gerçek dil verilerinden kaynak olarak yaralanma amacıyla nasıl çözümleyeceğini ve kullanacağını öğrenecek. Ders aynı zamanda derlemden dil ile ilgili ne tür veriler elde edilebileceğini ve bu verilerin yabancı dil öğretmenleri ve öğrencileri için ne kadar yarlı olacağı konusunda bir anlayış kazandıracaktır.
Dersin İçeriği
Ders, dil öğrenimi ve öğretiminde, çeşitli mevcut yazılı ve sözlü derlemlerin öğretmenler ve öğrenciler tarafından sınıf içinde eğitsel yaklaşımlarla kullanımı hedeflemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler derlem dilbilimin ne olduğunu ve dilbilimsel çözümleme için hangi derlemlerin mevcut olduğunu öğrenecek
2) Öğrenciler dil öğretimi ve öğrenimi amacıyla derlemleri nasıl çözümleyeceklerini öğrenecekler
3) Öğrenciler derlem çözümlemesi için çeşitli yazılım araçlarını öğrenecekler
4) Öğrenciler keşfederek öğrenme bağlamında derlemleri nasıl inceleyeceklerini öğrenecekler
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derlem nedir, Derlem dilbilim nedir, Derlem türleri nelerdir, Derlem dilbilimin diğer dilbilim alanları ile ilişkisi nedir. Öğretmen derse giriş yapar, öğrencilerle soru cevap şeklinde dersi konuyu tartışır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Derlemlere erişim ve çözümleme Tartışma, soru cevap Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Eşzamanlı ve artzamanlı derlemlere dayalı çalışmalar Tartışma, soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Derlem çözümleme araçlarına tarihsel bi bakış Tartışma, soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dil araştırmasında derlemin kullanımı Tartışma, soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Dil araştırmasında derlemin kullanımı Tartışma, soru cevap ve ve gösterip yaptırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Derlem dilbilimde istatistik Tartışma, soru cevap ve gösterip yaptırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ara Sınav - Araştırma Ödevi
9 Derlem oluşturma ve tasarlama: Dikkate alınması gereken noktalar Tartışma, soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Eğitimbilim ve yöntembilim açısından derlem kullanımı Tartışma, soru cevap ve gösterip yaptırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Eğitimbilim ve yöntembilim açısından derlem kullanımı Tartışma, soru cevap ve gösterip yaptırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 Eğitimbilim ve yöntembilim açısından derlem kullanımı Tartışma, soru cevap ve gösterip yaptırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Dil sınıfları için derleme dayalı dil gereçlerinin tasarlanması Tartışma, soru cevap ve gösterip yaptırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Dil sınıfları için derleme dayalı dil gereçlerinin tasarlanması Tartışma, soru cevap ve gösterip yaptırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Dil sınıfları için derleme dayalı dil gereçlerinin tasarlanması Tartışma, soru cevap ve gösterip yaptırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu Sınavı - Araştırma Projesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar