DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Assessment in English Language Teaching ELT   757 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yonca ÖZKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yabancı dilde ölçme değerlendirme konusunda bilgi sahibi olmak, geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları doğrultusunda hazırlanmış sınavların ve kullanılan tekniklerin ölçmenin ana ilkeleri olan güvenirlik, geçerlilik, uygulanabilirlik, özgünlük bağlamında bağlamında değerlendirme ve ders katılımcılarının kendi öğretme ortamlarında elverişli nitelikte sınav hazırlayabilmek.
Dersin İçeriği
Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi ve ölçme değerlendirme kavramları, sınama biçimleri/türleri ve özellikleri, biçimlendirici ve özetleyici sınavlar, doğrudan ve dolaylı sınavlar, ayrık nitelikli ve bütüncül sınavlar, iletişimsel sınavlar, performansa dayalı sınavlar, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme değerlendirme teknikleri/araçları (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, ölçme değerlendirme teknikleri/araçlar, ölçme ve değerlendirme ilkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde ölçme değerlendirmenin önemini, işlevini ve genel amaçlarını bilmek.
2) Sınav türlerinin kullanım sahalarını ve farklılıklarını tartışabilmek.
3) Ölçme değerlendirme araçlarında bulunması gereken özellikleri bilmek.
4) Geleneksel ve alternatif metotlarla oluşturulmuş testleri ölçme ilkeleri doğrultusunda irdelemek.
5) Belli dil düzeyleri için belirli amaçlar doğrultusunda iletişimsel dil öğretimi bağlamında sınav soruları hazırlayabilmek.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yabancı Dilde ölçme ve değerlendirme kavramlarına giriş ve açıklama Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
2 Test türleri ve özellikleri Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap
3 Biçimlendirici ve özetleyici test yaklaşımları Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap
4 Yabancı dil sınama yaklaşımları Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap
5 Ölçme temel ilkeleri Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap
6 Dinleme yeteneğini ölçme şekilleri Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap
7 İletişim yeteneğini ölçme şekilleri Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap
8 Ara Sınav Sınav
9 Dinleme yeteneğini ölçme şekilleri: Konuşmanın ölçümü Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap, proje temelli öğrenme
10 Dinleme yeteneğini ölçme şekilleri:Yazmanın ölçümü Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap, proje temelli öğrenme
11 Dilbilgisini ölçme şekilleri ve dilbilgisi testi hazırlama Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap, proje temelli öğrenme
12 Telaffuzu ölçme şekilleri ve telaffuz testi hazırlama Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap, proje temelli öğrenme
13 Kelime bilgisi ölçme şekilleri ve kelime testi hazırlama Bireysel çalışma, beyin fırtınası, anlatım, soru-cevap, proje temelli öğrenme
14 Ders katılımcılarının proje performansı ve öz değerlendirme süreçleri Bireysel çalışma, proje temelli öğrenme
15 Dersin genel hatlarıyla tekrarı ve temenniler/görüşler Grup çalışması, bireysel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar