DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Critical Evaluation of Research in ELT ELT   754 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru KAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin araştırma yötem bilgilerini kullanarak bilimsel çalışmaları eleştirebilmesi
Dersin İçeriği
İngiliz Dili Eğitimi alanında yazılmış makaleleri inceleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci araştırma yöntemlerini kavrar
2) Öğrenci araştırmada kullanılan veri toplama yöntem bilgisini geliştirir.
3) Öğrenci araştırma yapmak için uygun araştırma sorusu hazırlayabiilir
4) Öğrenci veri analiz yöntemleri bilgisini geliştirir.
5) Öğrenci ingiliz dili Eğitimnde yapılmış bir makaleyi inceleyebilr
6) Öğrenci makaleyi değişik yönlerden eleştirebilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma sorusu hazırlamak İlgili konuyu okumak Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Hipotez ve çeşitleri İlgili konuyu okumak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
3 Araştırma da etik konusu Değişik makale bulmak Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Veri toplama yolları ve süreci Makale okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Veri analiz yöntemleri ilgil konuyu okumak Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Sonuç yazma Makale okuma Anlatım
Tartışma
7 Araştırma da yöntemler ilgili konuyu okuma Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav ders çalışma Soru-Cevap
Ödev
9 Referans listesi hazırlayabilme Hazırlanmış kayanakça listesi örnekleri bulma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Makale yazim kuralları Tez yazım kurallarını araştırma Anlatım
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Çalışmanın kısıtlılıları ve yararları Makale inceleme Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
12 Makale inceleme Makale bulma Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Makale inceleme Makale incleme raporu hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Öğrencinin makale inceleme sunumu Sunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Öğrencinin makale sunumu Sunu hazirlama Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders çalışma Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar