DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
European Language Portfolio and Material in Teaching Turkish and English as Foreign Languages ELT   752 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden TÜM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kursun amacı İngilizce ve Türkçe dillerinin farklılıklarına odaklanmak ve öğrencilerin yabancı dil öğrenirken ana dillerini yeniden gözden geçirmelerini sağlamak. Öğrenciler iki dil arasındaki benzer ve farklılıkları sezer ve MEB tarafından hazırlanmış olan ders kitaplarını incelerken standartlaşmanın yollarını arar. Bu dersin amacı sadece ana dili olarak değil ana dilini yabancı dil olarak öğretirken karşılaşabilecekleri problemleri sezerek analizini yapmaktır.
Dersin İçeriği
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinin önemini kavrar. Öğretmen adayı, hedef kitleye Türkçenin doğru ve akıcı bir şekilde nasıl öğretebileceğini bilir. Değişik dil öğretim yöntemlerini farklı kültürden gelen öğrencilere göre kullanır. Öğrencilerin günlük yaşamda iletişim kurabileceği dili arı ve doğru olarak öğretir. Her tür yabancı dil öğretim araç ve gereçlerini Avrupa Dil Portfolyosu ölçeklerine göre değerlendirir. Ders gereçlerinde gerekli değişiklikleri yapabilir. Dersin eğlenceli ve dilin kalıcı öğrenilmesi için kültürel öğelerin nasıl ve nerede verilebileceğini kavrar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (TYD) Alanında Karşılaşılan Problemler ve Genel Sorunlar ile ilgili makaleler
2) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğrenci Profili, Yurtiçindeki ve Yurtdışındaki Kurumlar (Türkçe Öğreten Merkezler, Türkoloji Bölümleri ve Özellikleri, web sayfalarındaki ilgili makaleler.
3) Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Avrupa Dil Ölçeğinin Önemi ve Kullanım Alanları web sayfalarındaki Avrupa Dil Ölçeği ile ilgili yabancı dil ağırlıklı makaleler (Türkçe ve İngilizce) okunup derse gelinecektir. Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri (Dil seviyesi
4) Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Avrupa Dil Ölçeğinin Önemi ve Kullanım Alanları web sayfalarındaki Avrupa Dil Ölçeği ile ilgili yabancı dil ağırlıklı makaleler (Türkçe ve İngilizce) okunup derse gelinecektir. Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri.
5) Avrupa Dil Ölçeğinin Seviyelerinin sınıflandırılması ve Ders Kitapları (İngilizce ve Türkçe-Yetişkinler için)ile ilgili makaleler. (Ders kitapları da getirilecektir).İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarının Beceriler açısından Materyal Değerlendirme Kriterle
6) Avrupa Dil Ölçeğinin Algılama/Alımlama Becerileri açısından değerlendirilmesi ve Ders Kitapları (İngilizce ve Türkçe-Yetişkinler için Ders Kitapları)
7) Avrupa Dil Ölçeğinin Üretme Becerileri açısından değerlendirilmesi ve Ders Kitapları (İngilizce ve Türkçe-Yetişkinler için)
8) vize ve genel tekrar
9) Avrupa Dil Ölçeğinin Üretme Becerileri açısından değerlendirilmesi ve Ders Kitapları (İngilizce ve Türkçe-Yetişkinler için)
10) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Avrupa Dil Ölçeği Çerçevesine Uygunluğu konusunda ilgi duyduğunuz çalışmanın detaylarını inceleme ve sınıfta arkadaşlarınıza sunma (bu alanda yapılmış çalışmalar, makaleler ve tezlerde
11) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Avrupa Dil Ölçeği Çerçevesine Uygunluğu konusunda ilgi duyduğunuz çalışmanın detaylarını inceleme ve sınıfta arkadaşlarınıza sunma (bu alanda yapılmış çalışmalar, makaleler ve tezlerde
12) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Avrupa Dil Ölçeği Çerçevesine Uygunluğu konusunda ilgi duyduğunuz çalışmanın detaylarını inceleme ve sınıfta arkadaşlarınıza sunma (bu alanda yapılmış çalışmalar, makaleler ve tezlerde
13) Avrupa Dil Ölçeği alt başlıklarının (seviye, pasaport, kültürlerarası değerler, dil, din, ırk, özdeğerlendirme vb.) göz önüne alınıp bu başlıklarının raporlandırılması
14) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi konusunda başlamış olduğunuz çalışmanın detaylı grup arkadaşlarıyla tartışılması
15) Genel değerlendirme ve tartışma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Karşılaşılan Problemler ve Genel Sorunlar ile ilgili makaleler Makalelerin önceden okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğrenci Profili, Yurtiçindeki ve Yurtdışındaki Kurumlar (Türkçe Öğreten Merkezler, Türkoloji Bölümleri ve Özellikleri, web sayfalarındaki ilgili makaleler. Bu alandaki bilgilerin internetten aranması ve Araştırmacı notları
3 Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Avrupa Dil Ölçeğinin Önemi ve Kullanım Alanları web sayfalarındaki Avrupa Dil Ölçeği ile ilgili yabancı dil ağırlıklı makaleler Web sayfalarını araştırarak bilgiye ulaşma, araştırmacı notlarının okunması
4 Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Avrupa Dil Ölçeğinin alt başlıkları ve Kullanım Alanları web sayfalarındaki Avrupa Dil Ölçeği Bu alanla ilgili kitaplar ve makaleler
5 Avrupa Dil Ölçeğinin Seviyelerinin sınıflandırılması ve Ders Kitapları (İngilizce ve Türkçe-Yetişkinler için)ile ilgili makaleler. ( Kitapların ve makalelerin gözden geçirilmesi
6 Avrupa Dil Ölçeğinin Algılama/Alımlama Becerileri açısından değerlendirilmesi ve Ders Kitapları (İngilizce ve Türkçe-Yetişkinler için Ders Kitapları Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen materyaller
7 Avrupa Dil Ölçeğinin Üretme Becerileri açısından değerlendirilmesi ve Ders Kitapları (İngilizce ve Türkçe-Yetişkinler için) MEB tarafından yayınlanmış olan kitap
8 Ara Sınav Ara sınav Sözlü Sınav
9 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Avrupa Dil Ölçeği Çerçevesine Uygunluğu konusunda MEB yayınları
10 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Avrupa Dil Ölçeği Çerçevesine Uygunluğu Bu alanla ilgili çalışmalar
11 Avrupa Dil Ölçeği alt başlıkları (seviye, pasaport, kültürlerarası değerler, dil, din, ırk, özdeğerlendirme vb.) Bu alanda yayınlanmış olan makaleler
12 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi konusunda bir çalışma Bu alanda yayınlanmış olan ders kitapları
13 İki dilde hazırlanmış olan yabancı dil kitaplarının karşılaştırılması (ingilizce ve Türkçe Yayınlanmış makalelere hazırlık
14 İki dilde hazırlanmış olan yabancı dil kitaplarının değerlendirilmesi Ön hazırlık yapmak üzere yayınlanmış makaleler
15 Genel değerlendirme genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yarıyıl sonu sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar