DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teacher Cognition in Action ELT   750 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden İLİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğretmenlerin farklı uygulama yöntemlerini deneyerek olaylar üzerinde sistematik bir biçimde düşünmelerini sağlamak ve bu yolla öğretmenlikle ilgili algılarına katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği
Yansıtıcı düşünce ve öğretmenlik algılarını geliştirmeye yönelik uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eylem planı hazırlar
2) Kanıta dayalı ve eyleme dayalı uygulamaları ayırt eder
3) Yansıtıcı düşünce ve eylem planı ilişkisini kurar
4) Eylem planı ile yansıtıcı düşünce geliştirme yolları kullanır.
5) Yansıtıcı düşünce modellerini tanır.
6) Yansıtıcı düşünce değerlendirme yöntemlerini tanır.
7) Gözleme dayalı öğrenme uygulamaları yapar.
8) Projesi ile ilgili sunum yapar.
9) Yansıtıcı günlük yazma yöntemlerini kullanır.
10) Danışmanlık stratejilerini uygular.
11) Yansıtıcı makale yazar.
12) Zihin yapılarını ayırt eder.
13) Profesyonel öğrenmede metafor kullanır.
14) Projeler üzerinde grup tartışmaları yapar.
15) Proje teslimi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eylem planı Anlatım/ Tartışma/Örnek vakalar
2 Kanıta dayalı ve eyleme dayalı uygulamalar Örnekler
3 Yansıtıcı düşünce ve eylem planı ilişkisi Tartışma
4 Eylem planı ile yansıtıcı düşüce geliştirme Grup çalışması/beyin fırtınası
5 Yansıtıcı düşünce modelleri Tartışma
6 Yansıtıcı düşünce değerlendirme yöntemleri Grup çalışması
7 Gözleme dayalı öğrenme uygulamaları Alıştırma ve uygulama
8 Ara Sınav
9 Yansıtıcı günlük yazma Bireysel çalıma
10 Danışmanlık stratejileri Soru cevap
11 Yazılı yansıtıcı makale Bireysel çalışma
12 Zihin yapıları yaratma Beyin fırtınası
13 Profesyonel öğrenmede doğru metafor kullanımı Tartışma
14 Projeler üzerinde tartışma Beyin fırtınası
15 Proje teslimi Bireysel/grup çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar