DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Investigating Learners in EFL Classes ELT   748 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru KAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İngilzce sınflarında öğrenmeyi etkileyen faktörleri belirli öğrenme kuramlarına göre değerlendirebilme
Dersin İçeriği
İngilzce sınflarında öğrenme süreci

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci öğrenme yöntemlerini tartışabilir
2) Öğrenci dil öğrenme teorilerini karşılaştırabilir
3) Öğrenci ingilzce öğretmeyle ilgili prensipleri kavrar
4) Öğrenci sınfta karşılaşılan problemlere pratik çözümler üretebilir
5) Öğrenci ingilizce öğretimi ile ilgili günümüz akımlarından haberdar olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme teorileri İlgili Konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Dil öğrenme stratejileri İlgil konuyu okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
3 Strateji Eğitimi Sunu hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Dil sınıflarında bireysel farklılıklar sunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
5 Otonomi ve dil öğrenmede kişisel disiplin İlgili konuyu okuma Anlatım
Tartışma
6 Öğrenme ortamı İlgili bir makale bulma Ödev
7 Konuları gözden geçirme Ders çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders çalışma Soru-Cevap
Ödev
9 Socio kültürel etmenler İlgili konuyu çalışma Anlatım
Tartışma
Ödev
10 The contribution of the individual student to the learning environment Sunu hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Öğrencinin sınıf olaylarını algılama şekli Sunu hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Dil öğretme metodları konuyu araştırma Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Dil öğrenirken sınfta yapılan dil hataları Konuyu araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Öğrenci ile ilgili bir makale inceleme Makale bulup okuma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
15 Öğrenci ile iligili bir makale inceleme Makale bulup okuma Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders çalışma Soru-Cevap
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar