DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Culture in Second Language Learning and Teaching ELT   745 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meryem MİRİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenci ve öğretmenlere bu derste ikinci bir dil öğrenmenin sadece ikinci bir dili edinmeyi değil, ikinci bir kültürü edinmeyi de içerdiğinin farkında olmak ve öğrenmektir.
Dersin İçeriği
İkinci dil öğrenme ve kültür, dil öğretmenlerinin sınıfa getirdiği varsayımlar ve inançlar, kültür dil ve kültür etkileşiminin pedagojik etkileri, öğrencilerin dil öğrenme ve öğretme ile ilgili beklentileri, kültür ve kültürlerarası etkileşim, küreselleşme ve internetin dile, dil öğretimine ve öğrenmeye etkileri bu dersin belli başlı içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kurs katılımcıları kültürün çeşitli yönlerinin genel olarak dil öğrenimini ve öğretimini nasıl etkileyebileceğini gösterebileceklerdir.
2) Dil ve kültürün birbirlerini nasıl etkilediğine dair farkındalık yaratmak için diğer kültürlerden örnekler inceleyeceklerdir
3) Kendi kültürlerini ve dil öğretimi bağlamlarını, kültürlerinin ve dillerinin birbirlerini etkilediği örneklerle değerlendireceklerdir
4) Farklı bakış açıları öğrenerek, kültür ve dil arasındaki karmaşık ilişkilerle ilgili bilgilerini genişleteceklerdir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültüre Giriş Anlatım, beyin fırtınası, soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Kültürü anlama Anlatım, beyin fırtınası, soru cevap
3 Kültürlerarası boyut Anlatım, beyin fırtınası, soru cevap
4 İkinci dil öğreniminde kültürel yaklaşım Anlatım, beyin fırtınası, tartışma, soru cevap
5 Kültürlerarası dil öğrenimi Anlatım, beyin fırtınası, discussion,soru cevap
6 Kültürlerası yaklaşım uygulaması Anlatım, beyin fırtınası, tartışma, soru cevap
7 Kültür ve konuşma İngilizcesi Anlatım, beyin fırtınası, tartışma, soru cevap
8 Ara Sınav Yazılı sınav, ödev
9 Yazılı türler Anlatım, beyin fırtınası, tartışma, soru cevap
10 Kültürü görüşmelerle keşfetme Anlatım, beyin fırtınası, tartışma, soru cevap
11 Edebiyat, medya ve kültürel çalışmalar Anlatım, beyin fırtınası, tartışma, soru cevap
12 Kültürerlerarası okuryazarlığı değerlendirme Anlatım, beyin fırtınası, tartışma, soru cevap
13 Dil ve kültür öğretme ve öğrenme için beklentiler Anlatım, bireysel çalışma, tartışma
14 Genel ders değerlendirilmesi Anlatım, bireysel çalışma, tartışma
15 Genel ders değerlendirilmesi Anlatım, bireysel çalışma, tartışma Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav, ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar