DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Classroom Research ELT   743 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden İLİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin saha çalışması yoluyla araştırma becerilerini geliştirmelerini ve mesleki gelişimlerini hızlandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler deneyimledikleri sorunların çözümünde kendilerine uygun çalışma yöntemlerini belirleyerek, katılımcılarını, veri toplama araçlarını ve uygun analiz yöntemlerini seçip, kendi araştırmalarını yapmakta ve yansıtıcı düşünce yöntemleri ile akademik gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf araştırmaları prensiplerini tartışır
2) Eylem planı ve sınıf çalışmalarını ayırt eder.
3) Sınıf ortamında deneyimlediği sorunu tanımlayabilir.
4) Sınıf araştırma çalışmasına bir odak belirleyebilir.
5) Çalışmasına desen hazırlar.
6) Katılımcılarını belirler
7) Veri toplama araçlarını belirler
8) Çalışması ile ilgili sözlü sunum yapar
9) Gözlem, soru cevap anket gibi çeşitli veri toplama yöntemleri kullanır
10) Veri analizi araçlarını belirler
11) Araştırma etiği hakkında gerekli bilgileri çalışmasına yansıtır.
12) Çalışmasına dair ilk bulguları tartışır.
13) Gruplar halinde meslektaşlarının çalışmalarını irdeler
14) Öneriler doğrultusunda çalışmasını geliştirir.
15) Projesini teslim eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınıf araştırmaları Anlatım
2 Eylem planı ve sınıf çalışmaları Soru cevap
3 Sınıf ortamında sorun tanımlama. Tartışma
4 Araştırma odağı belirleme Beyin fırtınası
5 Sınıf araştırması deseni belirleme Tartışma
6 Katılımcı belirleme Soru cevap
7 Veri toplama araçları Beyin fırtınası
8 Ara Sınav
9 Veri toplama araçları ile deneme Sunum
10 Veri analizi araçları belirleme Grup çalışması
11 Araştırma etiği Tartışma
12 İlk bulguların tartışılması Beyin fırtınası
13 Yansıtıcı grup tartışmaları Grup çalışması
14 Proje geliştirme Tartışma
15 Proje teslimi Bireysel/grup çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar