DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Language, Mind and Communication ELT   741 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Cem CAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler dilbilim alanındaki temel sorular hakkında bir takım fikre sahip olacaklar ve bu konular hakkında dikkat ve netlikle tartışabileceklerdir.
Dersin İçeriği
Bu ders dilbilim alanında ortaya çıkan genel soruları inceler. Özellikle dil nedir, nasıl incelenmelidir, dil ve zihin arasındaki ilişki nedir, dil iletişim ile nasıl bir ilişkiye sahiptir. Bu derste dilbilimciler ve diğerleri tarafından bu sorulara verilen cevaplar öğrenciler ile paylaşılacaktır, bu şekilde öğrenciler bu soru ve cevaplara aşina olacaklardır ve bu konular hakkında düşünmeleri sağlanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teorik dilbilimin bütün yönleri hakkında sağlam bir temele sahip olurlar
2) Dilbilimin temel terimlerini öğrenirler
3) Dilbilimdeki temel soruların farkına varırlar
4) Dilbilimdeki temel sorulara alanda verilen cevaplarla aşina olurlar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dil nedir Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Dil ve beyin Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dilin biyolojik temelleri Ön araştırma Anlatım
Grup Çalışması
4 Dil ve düşünce arasındaki ilişki Makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Dil gelişimi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İkidillik ve ikinci dil edinimi Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Kelime tanıma Ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
9 Cümle yapılarını anlama Okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Dili anlama Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dilsel üretim Ön araştırma Soru-Cevap
Tartışma
12 Konuşma hataları ve bize anlattıkları Makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Dili nasıl kullanırız Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Konuşmanın yapısı Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dil sisteminin yapısı Ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar