DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Critical Thinking and ELT ELT   738 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan BEDİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
21. Y.Y. Becerileri özellikle eleştirel ve yaratıcı düşünceyi geliştirerek derslere uyarlamalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
21. Y.Y Öğrenme ve Becerileri olan Eleştirel , Yaratıcı Düşünme, Beraber Çalışma ve İletişim Becerileri ve sınıf içi uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 21st YY. Becerilerini Kavrama
2) 21. YY. Öğrenme ve Yenilikçilik Becerilerini İnceleme ve Öğrenme (4Cs)
3) Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme yi Öğrenme
4) Learning Collaboration and Communication
5) Niçin Eleştirel Düşünme Öğrenilmeli
6) Eleştirel Düşünen kişi özelliklerini kavrama
7) Eleştirel Düşünme Geliştiren Öğretim Stratejileri Geliştirme
8) Eleştirel Düşünme Öğretim Yaklaşımları Öğrenme
9) Çeşitli araçlarla eleştirel düşünme
10) Metacognition ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiyi kavrama
11) Metacognitive Stratejileri Kavrama
12) Eleştirel Düşünme Becerisi Değerlendirilmesi
13) CT öğretim pratikleri (I)
14) CT öğretim pratikleri (II)
15) CT öğretim pratikleri (III)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Anlatım
2 21. Yüz Becerileri Anlatım, Tartışma
3 21. Y.Y Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri Anlatım, Tartışma
4 Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
5 İşbirliği ve İletişim Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
6 Niçin Eleştirel Düşünme Anlatım, Tartışma
7 Eleştirel Düşünen kişi özellikleri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
8 Ara Sınav Proje Tasarım, Performans Değerlendirilmesi
9 Eleştirel Düşünme Geliştiren Öğretim Stratejileri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
10 Eleştirel Düşünme Öğretim Yaklaşımları Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
11 Eleştirel Düşünme Öğretim Yaklaşımları (II) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
12 Çeşitli araçlarla eleştirel düşünme Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
13 Metacognition ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişki Anlatım, Tartışma
14 Eleştirel Düşünme Becerisi Değerlendirilmesi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
15 CT öğretim pratikleri proje temelli öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje Tasarım, Performans Değerlendirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar