DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Problem Based Learning in ELT ELT   736 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, katılımcıların problem-temelli öğrenme konusunda gerekli teorik bilgileri edinmelerini ve bu konuda program geliştirmek için bilgi ve deneyim kazanmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Probleme dayalı öğrenmenin tanımı ve tarihsel gelişimi; farklı öğrenme modelleri; değişik alanlarda uygulanması; Probleme dayalı öğrenme kuramlarına uygun program tasarlama ve değerlendirme; Türkiye ve diğer ülkelerde Probleme dayalı öğrenme uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Problem temelli öğretime genel bir bilgiye sahip olur.
2) Problem temelli öğretimin tanımı ve çeşitli uygulamalarını anlar
3) Problem temelli öğretime dayalı programının ilk ve orta öğretimde uygulamalarını anlar
4) Problem temelli öğretimin yüksek öğretimde uygulanmasını değerlendirir
5) Problem temelli öğretime dayalı bir programın kapsamlı analizini yapar
6) Farklı meslek alanlarında Problem temelli öğretime dayalı öğrenme uygulamalarını karşılaştırır
7) Farklı meslek alanlarında Problem temelli öğretime dayalı öğrenme uygulamalarını değerlendirir.
8) Problem temelli öğretime dayalı öğrenme uygulamalarının artı ve eksi yanlarını analiz eder.
9) Problem temelli öğretime dayalı öğrenme programların genel bir kritik değerlendirilmesini yapar
10) Türkiyede Problem temelli öğretime dayalı uygulamaları anlar
11) Dünyadaki Problem temelli öğretime dayalı uygulamaları anlar
12) Öğretmen eğitimi alanında Problem temelli öğretime dayalı öğrenme konusunu içeren makaleleri kritik olarak değerlendirir
13) Sosyal bilimler alanında Problem temelli öğretime dayalı öğrenme konusunu içeren makaleleri kritik olarak değerlendirir
14) Fen bilimleri alanında Problem temelli öğretime dayalı öğrenme konusunu içeren makaleleri kritik olarak değerlendirir
15) Dersin genel bir değerlendirmesini yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Problem temelli öğretime genel bir bakış Gerekli makaleleri okur Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Portfolyo
2 Problem temelli öğretimin tanımı ve çeşitli uygulamaları Çeşitli uygulamaları liste halinde yazar Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Portfolyo
3 Problem temelli öğretime dayalı programı ilk ve orta öğretimde hazırlama ve uygulama Internet araştırması yapar Grup Çalışması
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Portfolyo
4 Problem temelli öğretime dayalı programı yüksek öğretmde uygulanması Makale ve kitap okur Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
5 Problem temelli öğretime dayalı bir programın kapsamlı incelenmesi Bir programın bölümlerini yazar Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Farklı meslek alanlarında Problem temelli öğretime dayalı öğrenme modelinin uygulanması ile ilgili örnekler Internet araştırması yapar Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Problem temelli öğretime dayalı öğrenme uygulamalarının artı ve eksi yanları Artı ve eksi yönlerini listeler Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav
9 Problem temelli öğretime dayalı öğrenme programının değerlendirilmesi Özetini yazar Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
10 Problem temelli öğretime dayalı öğrenme konusunun Türkiyede uygulanması Makale okur ve kısa özet yazar Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
Portfolyo
11 Problem temelli öğretime dayalı öğrenme konusunun dünyada uygulanması İnternette konuyu araştırır ve not alır Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
12 Öğretmen eğitimi alanında Problem temelli öğretime dayalı öğrenme konusunu içeren makale değerlendirmesi İlgili makalelerin kısa özetini yazar Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Portfolyo
13 Sosyal bilimleri alanında Problem temelli öğretime dayalı öğrenme konusunu içeren makale değerlendirmesi İlgili makalelerin kısa özetini yazar Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Portfolyo
14 Fen bilimleri alanında Problem temelli öğretime dayalı öğrenme konusunu içeren makale değerlendirmesi Fen bilimleri alanındaki makaleleri inceler Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
15 Genel değerlendirme Makale yazma Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar