DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
SLA Research in Language Teaching ELT   718 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice SOFU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dinamik bir sistem olan ikinci dil edinimine kapsamlı bir bakış sağlamaktır. Konuya tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşılacaktır. Buna ilaveten çok dillilik ve öğrenici özellikleri literatürde yer alan bilgiler ışığında tartışılacaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği ikinci dil edinimine dinamik bir sistem olarak yaklaşan kuramların incelenmesinden oluşmaktadır. Ayrıca, ikinci dil edinimi süreci ve öğrenici özellikleri de ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler ikinci dil edinimi kavramını tanımlayabileceklerdir.
2) Bu dersin sonunda öğrenciler ikinci dil edinim alanyazınını tanıyor olacakladır.
3) Öğrenciler ikinci dil edinim sürecinini dinamik özelliğini kavramış olacaklardır.
4) Öğrenciler davranışçılık ve bilişselci yaklaşımların özelliklerini tanıyıp bu iki yaklaşımı karşılaştırabileceklerdir
5) öğrenciler çok dilli olmanın zihindeki yansımaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İkinci Dil Ediniminin tanımlanması
2 İkinci Dil Edinimi alanyazını
3 İkinci Dil Ediniminin dinamik yapısı
4 İkinci Dil Ediniminin dinamik yapısı (Genişletilmiş)
5 Tarihsel bakış açısı (Davranışçılık ve Bilişselcilik)
6 Tarihsel bakış açısı (İnsancıl yaklaşım)
7 Çok dilli zihin
8 Ara Sınav
9 Çok dilli zihin üzerine makaleler
10 Gelişen sistem
11 Gelişen sistem (Genişletilmiş)
12 Öğrenici farklılıkları
13 Öğrenici farklılıkları (Genişletilmiş)
14 İkinci Dilde öğretimin rolü
15 ikinci dilde öğretimin rolü (Genişletilmiş)
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar