DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Research Methods I ELT   713 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan BEDİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel aşamaları öğrenecekler, bilimsel araştırma önerisi hazırlama bilgisini edinecekler, ve bu süreci kavrayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.
Dersin İçeriği
Yüksek Lisans veya Doktora tezi nin her bir bölümü ile ilgili konular: (Introduction, Review of Literature, Methodology, Conclusison)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel Araştırmayı Tanıma
2) Bilimsel Araştırmaya Terimlerini Kavrama
3) Bilimsel Araştırma Aşamalrını Tanıma
4) Literatür Taramasını Öğrenme
5) Alıntı Yapmayı, Paraprase Yapmayı Öğrenme
6) Örneklem ve veri toplamayı öğrenme
7) Araştırma desenlerini öğrenme
8) Veri analizi için SPSS si tanımak
9) SPSS i kullanmak
10) Araştırma projesi önerisi yazmayı öğrenmek
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Anlatım, Tartışma
2 Bilimsel Araştırmaya Genel Bakış Anlatım, Tartışma
3 Sorunun Belirtilmesi Anlatım, Tartışma, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
4 Araştırma Soruları/Hipotez/Değişkenler Anlatım, Tartışma, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Grup çalışması
5 Literatür Taraması Anlatım, Tartışma, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
6 Metodoloji: Örneklem ve Veri Toplama Araçları Anlatım, Tartışma, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Grup çalışması
7 Araştırma Desenleri Anlatım, Tartışma, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
8 Ara Sınav Proje Tasarım, Performans değerlendirmesi
9 Betimleme Deseni Lecture, Discussion, Inquiry Based Learning,
10 Korelasyon Deseni Anlatım, Tartışma, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
11 Nedensel Karşılaştırmalı Tasarımlar Anlatım, Tartışma, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
12 Deneysel Tasarım Anlatım, Tartışma, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
13 SPSS e giriş Anlatım, Tartışma,Gösterme
14 Araştırma Projesi Sunumu Proje Tasarımı
15 Araştırma Projesi Sunumu Proje Tasarımı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje Tasarımı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar