DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
ESP ELT   707 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders; Özel amaçları İngilizcenin kuramsal öğrenme prensiplerini, Özel amaçlı İngilizce ile ilgili dil öğrenme kuramlarını, program hazırlama konusundaki yaklaşımları, materyal tasarlama, materyal geliştirme ve değerlendirmeyi öğretmeyi amaçlar. Ders ayrıca Türkiye ve diğer ülkelerdeki özel ve akademik İngilizce durumunu da içermektedir.
Dersin İçeriği
Özel amaçlı İngilizcenin tarihsel gelişimi, öğrenme teorileri, ihtiyaç analizi, Özel amaçlı İngilizce alanında ders materyali hazırlama ve geliştirme, Özel amaçlı İngilizce programı hazırlama ve değerlendirme, içerik-temelli eğitim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özel amaçlı İngilizcenin anlamını ve tarihsel gelişimini bilir.
2) Yetişkinlere yönelik öğrenme kuramlarını değerlendirir.
3) İhtiyaç analizi yapmayı anlar.
4) İhtiyaç analizi tanımı ve aşamalarını anlar
5) ESP programı hazırlamak için gerekli farklı yaklaşımları anlar
6) Özel ve Akademik amaçlı İngilizce müfredat programı geliştirebilir
7) Belirli bir meslek dalına uygun program hazırlar ve geliştirir
8) Program değerlendirme yöntemlerini anlar
9) Özel amaçlı İngilizce materyallerini değerlendirir ve materyal hazırlar
10) Bitişik ve korunmalı modelleri anlar
11) Teknolojiyi özel amaçlı İngilizce eğitiminde kullanır
12) Türk üniversitelerinde Özel amaçlı/akademik İngilizce'nin durumunu anlar
13) Dünyada Özel ve Akademik amaçlı İngilizce'nin durumunu değerlendirir
14) Özel amaçlı İngilizce öğretmeninin özelliklerini analiz eder
15) Dersin genel ve kritik değerlendirilmesini yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel amaçlı İngilizce'nin tanımı ve tarihsel gelişimi İlgili makale veya kitap bölümünü okuma Bireysel Çalışma
Ödev
2 Yetişkinlere yönelik öğrenme kuramları Konunun özetini yazma Soru-Cevap
Tartışma
Portfolyo
3 İhtiyaç analizi tanımı ve aşamaları İhtiyaç analizinin aşamalarını belirleme Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
4 Özel amaçlı İngilizce programı hazırlamada yaklaşımlar Writing a list of approaches with corresponding features Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
5 Özel ve Akademik amaçlı İngilizcede müfredat programı geliştirme Konu ile ilgili okuma Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
6 Tıp ve Mühendislik gibi değişik mesleklere uygun program hazırlama ve geliştirme Bir meslek alanında çalışanlarla mülakat yapma Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
7 Program değerlendirme yöntemleri İnternet araştırması yapma Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
8 Ara Sınav
9 Özel amaçlı İngilizce kapsamında materyal hazırlama ve değerlendirme Materyal hazırlama tekniklerini gözden geçirme Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Bitişik ve korunmalı modeller Konuyu okuyarak bilgi edinme Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
11 Teknolojinin özel amaçlı İngilizce eğitiminde kullanılması Teknolojik araçlar konusunda araştırma yapmak Grup Çalışması
Proje / Tasarım
12 Türk üniversitelerinde Özel amaçlı/akademik İngilizce Konu ile ilgili özet yazma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Portfolyo
13 Dünyada Özel ve Akademik amaçlı İngilizce'nin durumu Okuma ve özet yazma Rol Oynama
Problem Çözme
Ödev
14 Özel amaçlı İngilizce öğretmeninin özellikleri Bir öğretmen ile mülakat yapma Rol Oynama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
15 Dersin genel ve kritik değerlendirilmesi Ders konularını içeren bir makale yazma Anlatım
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar