DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
ELT Management ELT   706 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yonca ÖZKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders katılımcılarının İngilizcenin öğretimine tüm hatlarıyla kavraması, genel başlıkların ilgili detaylarına farkına varma, içinde bulunan öğrenme/öğretme düzlemlerini dersin içeriği ile değerlendirme
Dersin İçeriği
İngilizcenin öğretimi düzleminde sınıf yönetimi, sınıf yönetimini etkileyen faktörler, sınıf yönetimi modelleri, İnglizcenin öğretim programı, ders ve ünite planları, dil öğretmeni stratejileri ve modelleri, ders araç gereç seçimi ve kullanımı, sınama türleri ve sınamanın önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İngilizcenin öğretimi içinde bulunan unsurlarla tanışma, kavram analizi
2) Dil sınıf ortamını etkileyen föktörlerin analizi
3) Dil sınıfında geçerli olan modeller ve sistemlerin farkındaliği
4) Comparison and contrast of the course participants' professional qualifications and the ones of an ideal L2 teachers'
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İngilizce Öğretimini Etkileyen Unsurlar ve ilgili terimsel dizin tanıtımı Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Portfolyo
2 Yabancı Dil Sınıf Yönetimi Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
3 Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörler Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
4 Müfredat ve Ders Programı Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
5 İngilizce Öğretmenin Sınıf Yönetimindeki Yeri, Rolu ve Onemi Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
6 Sınıf Yönetimi ve Disiplin Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
7 Dil Öğretim Strateji ve Modelleri Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav
9 Pedagojik Araç Seçimi ve Kullanımı Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
10 Dil Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
11 Materyel Hazırlama ve Adaptasyonu Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
12 İngilizcenin Günümüzdeki Rolünün Ders Materyellerine Yansıması Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
13 Güdülenmenin Dil Öğretimine Etkisi Anlatım- Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
14 Dersin Kazanımlarını İçeren Öz Değerlendirme Seansı Bireysel Çalışma, Grup Çalışması
15 Ders Özet ve Tekrarı Bireysel Çalışma, Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar