DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriğinin verilmesi
2 Kültür Kavramı ilgili literatür okuması
3 Kültür Olgusunun Yaşantıya Yansıması ilgili literatür okuması
4 Mekan Olgusu ilgili literatür okuması
5 Kültür ve Mekan İlişkisi ilgili literatür okuması
6 Kültürle Biçimlenen Mekan ilgili literatür okuması
7 Kültürle Aktarılan Mekan ilgili literatür okuması
8 Ara Sınav Önceki konuların tekrarı
9 Kültür ve Mekansal Kimlik ilgili literatür okuması
10 Kültür ve Mekansal Davranış ilgili literatür okuması
11 Farklı Mekansal Kurgularda Kültürün İzleri ilgili literatür okuması
12 Geleneksel Konut İç Mekanında Kültür ilgili literatür okuması
13 Çağdaş Konut İç Mekanında Kültür ilgili literatür okuması
14 İç Mimari Mekanda Kültürün Etkisinin Analizi örnek analiz çalışmaları
15 İç Mimari Mekanda Kültürün Etkisinin Analizi örnek analiz çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konuların tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar