DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mekan Kültürü İÇM   748 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur ERMAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür ve mekan arasındaki dinamik etkileşimi kavramak. İlgili kuramsal bilgiye sahip olmak. Konuyla ilgili bilimsel bir çalışmayı yürütmek, konu hakkında eleştirel bakış açısı kazanmak.
Dersin İçeriği
Çevre davranış konu alanı içinde mekanın biçimsel ve işlevsel kurgusunda kültür olgusunun etkisinin sorgulanması. Farklı ölçek ve nitelikteki mekansal düzeylerde kültür-davranış-mekan etkileşiminin incelenmesi, kültür ve mekan ilişkisinin teoriler, modeller ve örnekler üzerinden aktarılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür kavramını tanımlar.
2) Mekanın biçimsel ve işlevsel kurgusunda kültürün etkisini çözümler.
3) Bir mekanı kültürel açıdan analiz eder.
4) Kültürel karaktere göre mekanın biçimlenişini değerlendirir.
5) Kültür ve mekansal davranış ilişkisini bilir.
6) İlgili bilimsel çalışmaları takip eder ve yorumlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)