DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer MGS   700 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu çalışmanın amacı öğrencinin uzmanlaşmayı seçtiği alan ile ilgili bilgiye erişme, veri elde etme, etik kurallara uygun bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez konusu nasıl belirlenir Tez içeriği nasıl planlanır Tez yazmaya başlamadan önce yapılacaklar nelerdir Daha önce yazılmış olan tezlerin incelenmesi Tez yazımında dikkat edilmesi gereken konular SBE'nin hazırladığı tez yazım klavuzunu inceleme İçindekiler bölümünün hazırlanışı Dipnotlar ve kaynakçanın önemi ve hazırlanışı Tez izleme raporu yazma Tez üzerinde değerlendirmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplinini ile güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırır
2) Araştırma sürecini sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama olarak inceler
3) Belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sunum teknikleri hakkında genel bilgi İlgili kaynakların okunması Tartışma
2 Sunum teknikleri hakkında genel bilgi İlgili kaynakların okunması Tartışma
3 APA stili incelenmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
4 APA stili incelenmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
5 Seminer yazımında dikkat edilmesi gereken konular İlgili kaynakların okunması Tartışma
6 SBE'nin hazırladığı tez yazım klavuzunu inceleme İlgili kaynakların okunması Tartışma
7 İçindekiler bölümünün hazırlanışı İlgili kaynakların okunması Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 Araştırma sorusunun analizi İlgili kaynakların okunması Tartışma
10 Araştırma sorusunun analizi İlgili kaynakların okunması Tartışma
11 Varılan sonuçların değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
12 Varılan sonuçların değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
13 Seminer üzerinde değerlendirmeler İlgili kaynakların okunması Tartışma
14 Seminer üzerinde değerlendirmeler İlgili kaynakların okunması Tartışma
15 Sonuçların düzenlenmesi ve raporlama İlgili kaynakların okunması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar