DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel Davranış ve Liderlik MG7   710 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kemal Can KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Davranış bilimlerinin gelişimi ve diğer bilimler içindeki yeri, Davranış bilimlerinin temel kavramları; Kültür, kültürlerarası farklılaşma ve yönetim; Ahlak psikolojisi, insancıl ahlak ve insanın doğası; Sosyal etki ve uyma; Algılama ve Öğrenme; Tutumlar ve tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar; İletişim: Tutum Değiştirme Süreci; Sosyal algı (Sosyal biliş); Kişilik ve Benlik; Uyum sorunları ve savunma mekanizmaları; Davranış bozuklukları; Çatışma; Motivasyon; Liderlik, Otorite ve Güç konularında kavramsal bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması, Tutumlar ve İş tatmini, Duygu Durumlar, Kişilik ve Değerler, Algı, Motivasyon Teorileri, Motivasyon Araçları ve Uygulamaları, Grup Davranışı, Takımlar ve Türleri, İletişim, Liderlik, Güç ve Politika, Çatışma ve Müzakere Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örgütsel davranışın ne olduğunu bilir
2) Tutumların ne olduğunu bilir.
3) Bireyin duygu durumlarını, hangi tür kişilik türlerinin olduğunu ve algıyı açıklayabilir
4) Motivasyon teorilerini ve uygulamalarını açıklayabilir
5) Takımı ve türlerini açıklayabilir
6) Grup türlerini ve davranışını açıklayabilir
7) Örgüt içinde iletişim türlerini açıklayabilir
8) Liderliği ve türlerini açıklayabilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)