DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Yönetim MG7   705 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Stratejik yönetimle ilgili temel kavram, ilke ve uygulamaların tanıtılması
Dersin İçeriği
Bu ders stratejik yönetimle ilgili kavram ve yaklaşımları, stratejik planlamayı, stratejik yönetim sürecini, SWOT analizini, strateji türlerini, stratejik işbirliklerini ve örnek olay çalışmalarını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Stratejik Yönetim kavram ve Teorilerini tanımlar
2) İşletme yönetiminde stratejik yaklaşımı açıklar
3) Şirket misyon ve sosyal sorumluğunu açıklar
4) İşletme stratejisini etkileyen dış ve iç çevre analizini yapabilir
5) Sürdürülebilir rekabetçi avantajların geliştirilmesini açıklayabilir
6) Strateji uygulamasını yapı, liderlik ve kültür çerçevesinde açıklayabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)