DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hizmet Pazarlaması MG3   708 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Deniz ZEREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hizmetler, hizmet pazarlaması ve hizmet stratejileriyle ilgili temel bilgileri vermek ve hizmet endüstrisindeki işletmeler için ürün, fiyatlama, tutundurma ve dağıtım stratejilerini belirlemektir.
Dersin İçeriği
Bu ders hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmetin temel özellikleri, hizmetlerde ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, talep ve kapasite yönetimi ve hizmet kalitesi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hizmet kavramının tanımını ve temel özelliklerini kavrar.
2) Yeni hizmet geliştirme sürecinin aşamalarını ve önemini kavrar.
3) Hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılabilecek çeşitli fiyatlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olur.
4) Hizmetlere ilişkin tutundurma faaliyetlerinde izlenecek stratejiler hakkında bilgi sahibi olur.
5) Hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasında kullanılabilecek dağıtım kanalı alternatifleri hakkında bilgi sahibi olur.
6) Hizmetler için talep ve kapasite yönetiminde kullanılabilecek stratejileri belirler.
7) Hizmet kalitesinin boyutlarını belirlemek ve geliştirilmesini sağlamak üzere öneriler sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)