DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Portföy Yönetimi MG1   701 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Gamze VURAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bireysel ve kurumsal bazda etkin bir yatırım ve portföy yönetimi için temel oluşturan teorilerin ve analitik yöntemlerin incelenmesi ve anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak portföy kavramından, portföy teorilerinden ve konuya ait istatistiksel alt yapıdan bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Portföy kavramını tanımlama
2) Gelenkesel portföy teoremini kavrama
3) Portföy getiri ve varyansını hesaplama
4) Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplama
5) Arbitraj fiyatlama kuramını açıklama
6) Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçme
7) -Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt etme
8) Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)