DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması MGU1   701 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu çalışmanın amacı öğrencinin uzmanlaşmayı seçtiği alan ile ilgili bilgiye erişme, veri elde etme, etik kurallara uygun bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez konusu nasıl belirlenir, Tez içeriği nasıl planlanır, Tez yazmaya başlamadan önce yapılacaklar nelerdir, Daha önce yazılmış olan tezlerin incelenmesi Tez yazımında dikkat edilmesi gereken konular SBEnin hazırladığı tez yazım kılavuzunu inceleme İçindekiler bölümünün hazırlanışı Dipnotlar ve kaynakçanın önemi ve hazırlanışı Tez izleme raporu yazma Tez üzerinde değerlendirmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmelerde, muhasebe sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
2) İşletmelerde muhasebe davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
3) İşletmelerin muhasebe yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
4) Muhasebe alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
5) Muhasebe alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
6) Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla muhasebe ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik ka
7) İşletme yönetiminin muhasebe işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
8) Muhasebe yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama.
9) Muhasebe alanına ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
10) Muhasebe sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
11) İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
12) Muhasebe çalışmalarında sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
13) Bireyin muhasebe alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirme
14) Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma
15) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusu nasıl belirlenir İlgili kaynakların okunması Bireysel Çalışma
2 Tez içeriği nasıl planlanır Tez yazmaya başlamadan önce yapılacaklar nelerdir İlgili kaynakların okunması Bireysel Çalışma
3 APA stili incelenmesi İlgili kaynakların okunması Bireysel Çalışma
4 APA stili incelenmesi İlgili kaynakların okunması Bireysel Çalışma
5 Tez yazımında dikkat edilmesi gereken konular İlgili kaynakların okunması Bireysel Çalışma
6 SBE'nin hazırladığı tez yazım klavuzunu inceleme İlgili kaynakların okunması Bireysel Çalışma
7 İçindekiler bölümünün hazırlanışı İlgili kaynakların okunması Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sunuma hazırlık Jüri Değerlendirmesi
9 Araştırma sorusunun analizi İlgili kaynakların okunması Bireysel Çalışma
10 Araştırma sorusunun analizi İlgili kaynakların okunması Bireysel Çalışma
11 Varılan sonuçların değerlendirilmesi sonuçların yazılması Beyin Fırtınası
12 Varılan sonuçların değerlendirilmesi sonuçların yazılması Beyin Fırtınası
13 Tez üzerinde düzeltmeler sonuçların yazılması Beyin Fırtınası
14 Tez üzerinde düzeltmeler sonuçların yazılması Beyin Fırtınası
15 Sonuçların düzenlenmesi ve raporlama sonuçların yazılması Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunuma hazırlık Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar