DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Yönetim MG7   703 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere uluslararası yönetimle ilgili kavramları tanıtmak ve çok uluslu işletmelerin yönetimiyle ilgili çeşitli boyutları tartışarak global bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Uluslararası yönetimle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, uluslararasılaşma süreci, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, çokuluslu firmaların yönetimi, uluslararası planlama, uluslararası örgütleme, uluslararası işletmecilikte karar alma ve kontrol, uluslararası işletmecilikte politik risk ve müzakereler, uluslararası yönetimde insan kaynakları, uluslararası yönetime kültürel yaklaşımlar, uluslararası yönetimde motivasyon ve liderlik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya çapında gelişmelerin ve küresel rekabeti bilir
2) Uluslararası yönetimde kültürün rolünü belirleyebilir
3) Uluslararası stratejik planlama sürecinin tanımlar
4) Politik risk ve müzakerelerin nasıl yönetileceğinin bilir
5) Uluslararası bağlamda motivasyon, liderlik ve işletme fonksiyonlarının değerlendirebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kavramsal bilgiler Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
2 Uluslararası yönetimde yasal, politik ve teknolojik çevre Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
3 Küresel rekabet Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
4 Kültür ve kültürün boyutları Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
5 Kültürlerarası farklılaşma ve yönetim Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
6 Örgüt kültürü ve çeşitlilik Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
7 Uluslararası Stratejik Planlama Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Politik Risk ve Yönetimi Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
10 Uluslararası İşletme Faaliyetlerinin Organizasyonu Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
11 Uluslararası Ortamda Karar Verme ve Kontrol Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
12 Kültürlerarası İletişim Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
13 Kültürlerarası Farklılaşma ve Motivasyon, Liderlik Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
14 Kültürlerarası Farklılaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uluslararası İşletmecilik kitabında ilgili bölümlerin ve ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması
15 Genel değerlendirme Genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar