DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Yönetimi MG6   703 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selçuk ÇOLAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel prensiplerin sunmak ve öğrencilere yönetsel bir bakış açısı getirebilmektir
Dersin İçeriği
Bu derste, proje ile ilgili fikir üretilmesi aşamasından başlayarak, proje seçim ölçütlerinin oluşturulması, proje yöneticisinin ve organizasyonunun belirlenmesi, projenin planlanması, yürütülmesi, kontrolü, denetlenmesi ve sonuçlanması ile ilgili tüm yönetsel ve teknik konular incelenecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir
2) Proje Yönetimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3) Proje Yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
4) Proje Yönetimi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır ve yorumlar
5) Proje Yönetimi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje Yönetiminde Temel Kavramlar Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
2 Proje Değerlemesi ve Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
3 Proje Değerlemesi ve Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
4 Proje Yöneticisi ve Proje Organizasyonu Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
5 Proje Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
6 Proje Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
7 Projelerde Bütçe ve Maliyet Yönetimi Sınava yönelik çalışma Anlatım
8 Ara Sınav Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav
9 Projelerde Çizelgeleme (CPM/PERT) Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
10 Projelerde Çizelgeleme (CPM/PERT) Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
11 Projelerde Kaynak Atanması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
12 Projelerde Kaynak Atanması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
13 Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
14 Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
15 Kritik Zincir Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar