DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Yönetimi MG6   700 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arzu UZUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir üretim sisteminin tasarlanmasına ve planlanmasına yönelik bilgi donanımını öğrenciye sağlamak
Dersin İçeriği
Bu derste, üretim kavramı üzerinde durularak üretim sisteminin ve süreçlerinin öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim süreçlerinin tasarım, planlama ve kontrol adımlarına ait problemleri çözer
2) Üretim süreçleri ile alakalı temel kavramlar ve matematiksel teknikler hakkında bilgi sahibi olur
3) Kaynak planlama, talep tahmini, üretim planlama, ana üretim çizelgeleri, malzeme gereksinim planlaması, kapasite planlama gibi güncel üretim prensiplerini öğrenir
4) Üretilecek mal ve hizmetler için hangi tür girdilere ihtiyaç duyulacağını belirler
5) Üretilecek mal ve hizmetler için kullanılacak girdilerin kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun ürün/hizmet kombinasyonlarına karar verir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim, Üretim Yönetimi ve İlgili Kavramlar Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
2 Yeni ürün tasarımı Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
3 Yeni ürün tasarımı Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
4 Kapasite Planlaması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
5 Kapasite Planlaması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
6 Tesis Yeri Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
7 Tesis Yeri Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Tesis içi Yerleşim Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
10 Tesis içi Yerleşim Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
11 Süreç Tasarımı-İşEtüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
12 Süreç Tasarımı-İşEtüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
13 Metod Etüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
14 Metod Etüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
15 Zaman Etüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar