DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri MG5   703 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berna BULĞURCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi alanlara ait işletme problemlerinde karar vericiye yardımcı olan çok kriterli karar verme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
AHP, TOPSIS, VIKOR,MOORA ve PROMETHEE gibi tekniklere ait problemler ve teknoloji işletmeleri üzerine uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) AHP, TOPSIS, VIKOR,MOORA ve PROMETHEE gibi çok kriterli karar verme tekniklerinin farklı işletme problemlerine nasıl uygulandığına yönelik bilgiler verilmesi.
2) Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma
3) Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
4) İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
5) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
2 Temel Kavramlar devamı ve Karar Verme Süreci İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
3 Karar Verme Türleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
4 Belirlilik ve Belirsizlik Altında Karar Verme İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
5 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
6 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
7 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Analitik Hiyerarşi Prosesi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
10 Analitik Hiyerarşi Prosesi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
11 Topsis İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
12 Topsis İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
13 Vikor İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
14 Electre İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
15 Promethee İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar