DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri ve Etik MG5   702 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, uluslararası ticaretin dinamik çerçevesi, küresel pazarların kültürel, politik, yasal ve iş sistemleri, rekabet, küresel piyasaların fırsatları ve nihayet küresel pazarlama strateji geliştirmenin yolları açısından uluslararası pazarlamayı incelemek ve öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders küresel pazarlama stratejisinin gelişimi, küresel pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler, küresel rekabet, küresel iletişim stratejileri, küreselleşme ve pazarlama kararları konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma alanında kullanılan terimlerin öğrenimini sağlar.
2) Bilimin ve bilimsel araştırmanın niteliklerini öğrenmeyi sağlar.
3) Bir bilimsel araştırmanın bölümlerini ve bu bölümlerin araştırma içindeki işlevini öğretir.
4) Bilimsel yöntemi ve bilimsel bir araştırmada kullanılan yöntemleri öğretir.
5) Bilimsel bir raporun nasıl yazıldığını öğretir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel yöntem ve bilim felsefesi,sosyal bilimlerde araştrma İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
2 Bilimsel araştırma süreci,araştırma tasarımı İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Araştırmanın kavramsal çerçevesi:kuram, model, hipotez, değişken İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 Nitel araştırma teknikleri,veri toplama teknikleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Ölçme ve ölçekleme İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 Nicel araştıma teknikleri,anket,gözlem deney İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 Araştırma evreni ve örnekleme, örnekleme yöntemleri İlgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
9 Veri elde etme kaynakları, Veri toplama araçları,Veri işlemeye hazırlık İlgili kaynakların okunması
10 Hipotez testleri,verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel tekniğin seçimi İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Betimsel istatistikler,Bazı Parametrik ve Parametrik olmayan testler İlgili kaynakların okunması
12 Bilimsel Etik ve Araştırma Etiği Kavramları İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 Araştırma Etiğine İlişkin Temel İlkeler İlgili kaynakların okunması
14 Araştırma Sürecinde Etik Dışı Davranışlar İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 Araştırma ve Yayın Etiği İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar