DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hizmet Pazarlaması MG3   708 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Deniz ZEREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hizmetler, hizmet pazarlaması ve hizmet stratejileriyle ilgili temel bilgileri vermek ve hizmet endüstrisindeki işletmeler için ürün, fiyatlama, tutundurma ve dağıtım stratejilerini belirlemektir.
Dersin İçeriği
Bu ders hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmetin temel özellikleri, hizmetlerde ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, talep ve kapasite yönetimi ve hizmet kalitesi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hizmet kavramının tanımını ve temel özelliklerini kavrar.
2) Yeni hizmet geliştirme sürecinin aşamalarını ve önemini kavrar.
3) Hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılabilecek çeşitli fiyatlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olur.
4) Hizmetlere ilişkin tutundurma faaliyetlerinde izlenecek stratejiler hakkında bilgi sahibi olur.
5) Hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasında kullanılabilecek dağıtım kanalı alternatifleri hakkında bilgi sahibi olur.
6) Hizmetler için talep ve kapasite yönetiminde kullanılabilecek stratejileri belirler.
7) Hizmet kalitesinin boyutlarını belirlemek ve geliştirilmesini sağlamak üzere öneriler sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hizmet Kavramının Tanımlanması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
2 Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Fiziksel Ürünlerden Ayrılan Yönleri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
3 Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Fiziksel Ürünlerden Ayrılan Yönleri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
4 Hizmetlerin Sınıflandırılması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
5 Hizmet Ürününün Anlaşılması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
6 Hizmetlerde Fiyatlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
7 Hizmetlerde Tutundurma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Hizmetlerde Dağıtım Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
10 Genişletilmiş Pazarlama Karması Elemanları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
11 Genişletilmiş Pazarlama Karması Elemanları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
12 Talep ve Kapasite Yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
13 Talep ve Kapasite Yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
14 Hizmet Kalitesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
15 Hizmet Kalitesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar