DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama Yönetimi MG3   700 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hilal İNAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, pazarlama teori ve uygulamalarının temellerini öğrenebilmelerine yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders, pazarlamanın tanımı ve kapsamı, tüketici davranışları, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlamanın işletmedeki stratejik rolünü tanımlayabilir.
2) Pazarlamada kullanılan modern analitik teknikleri ve kavramları kullanabilir.
3) Stratejik pazarlama planlaması için gerekli değerlendirmeleri yapabilir.
4) Profesyonel düzeyde rapor yazabilir ve etkili görsel-sözel sunum yapabillir.
5) Pazarlama alanındaki küresel alan yazını takip edebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama ve Pazarlama Anlayışı Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Pazarlamaya Yaklaşımlar-Pazarlama Çevresi Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Durum ve Rekabet Analizi-Rekabet Stratejiler Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Pazarlar ve Tüketici Davranışı Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Pazarlar ve Tüketici Davranışı Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
6 Hedef Pazar Belirleme ve Büyüme Stratejileri Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Ürün Politikaları Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Ürün Politikaları Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Fiyat Kararları Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Dağıtım Kanalları Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Tutundurma Kararları Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Tutundurma Kararları Kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
14 Ödev Sunumları Sunuma hazırlık Tartışma
15 Ödev Sunumları Sunuma hazırlık Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar