DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Yönetim MG1   700 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletmelerin firma değerinin maksimizasyonu amacını nasıl gerçekleştirdikleri ve bu amaca ulaşmak için finansal kararları nasıl aldıkları üzerine odaklanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste finans matematiği, sermaye bütçelemesi teknikleri, sermaye maliyeti ve kar payı politikaları gibi temel finans konuları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paranın zaman değerini hesaplama
2) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan sayısal yöntemleri öğrenme ve gerekli hesaplamaları yapma
3) İşletmelerin sermaye yapısının bileşenlerini öğrenme ve optimal sermaye yapısı konusundaki kuramsal yaklaşımları değerlendirme
4) Finansal analiz ve planlamaya dair araçlardan yararlanabilme
5) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Finansal Pazarlar Finansal Pazarlar kitabının ilk konusunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Finansal Yönetimin işlevi, amacı, organizasyondaki yeri Finansal yönetimin temelleri kitabının ilk iki konusunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Finansal Tablolar Mali Tablolar Analizi Kitabının 2., 7., 8. ve 9. konularının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Risk ve Getiri Finansal Pazarlar kitabının 8. konusunun ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Paranın zaman değeri Finansal yönetimin temelleri kitabının ilgili konusunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Paranın zaman değeri Finansal yönetimin temelleri kitabının ilgili konusunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Sermaye Bütçelemesine Giriş Finansal Yönetim kitabının 317-330. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Sermaye Bütçelemesi: Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler Finansal Yönetim kitabının 330-341. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Sermaye Bütçelemesi: Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler-1 Finansal Yönetim kitabının 341-382. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Sermaye Bütçelemesi: Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler-2 Finansal Yönetim kitabının 341-382. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Finansal Yönetim kitabının 9. Bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Finansman Kararları Finansal Yönetim kitabının 13.,14. ve 15. bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Finansal Analiz ve Finansal Planlama Finansal Yönetim kitabının 2 ve 3. bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar