DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dönem Projesi MGP   700 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı İşletme Anabilim Dalında Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır
Dersin İçeriği
İşletme biliminde özel konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirir, geliştirir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır
2) Aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır
3) Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir
4) Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
X
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje hazırlama sürecinin incelenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
2 Proje ana konusunun belirlenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
3 Kaynak taraması kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
4 Proje konusunun netleştirilmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
5 Kaynak taraması kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
6 İçerik oluşturma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
7 ön yazıma başlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
8 Ara Sınav Ara değerleme Performans Değerlendirmesi
9 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
10 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
11 bulguları değerlendirme ve sonucu yazma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
12 bulguları değerlendirme ve sonucu yazma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
13 ilk okuma ve değerlendirme kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
14 Eksiklikleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
15 Son kontrol kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunuma hazırlık Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar