DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Yönetim MG27   705 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı stratejik yönetimle ilgili temel kavram, ilke ve uygulamaların tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders stratejik yönetimle ilgili kavram ve yaklaşımları, stratejik planlamayı, stratejik yönetim sürecini, SWOT analizini, strateji türlerini, stratejik işbirliklerini ve örnek olay çalışmalarını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Stratejik Yönetim kavram ve Teorilerini tanımlar.
2) İşletme yönetiminde stratejik yaklaşımı açıklar
3) Şirket misyon ve sosyal sorumluğunu açıklar
4) İşletme stratejisini etkileyen dış ve iç çevre analizini uygular.
5) Sürdürülebilir rekabetçi avantajların geliştirilmesini açıklar
6) Strateji uygulamasını yapı, liderlik ve kültür çerçevesinde açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.20-52)
2 Stratejik yönetim süreci ve unsurları İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.55-66)
3 Dış çevre analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.79-106)
4 iç çevre analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.115-136)
5 Çevre unsurları ve durum belirleme matrisleri İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.141-162)
6 Stratejik yönlendirme İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.173-188)
7 Temel stratejiler ve alt grupları İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.197-204)
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 firma stratejileri İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.221-236)
10 Rekabet stratejileri İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.251-266)
11 Bölümsel stratejiler İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.281-296)
12 Yönetim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.309-334)
13 Stratejik değerleme ve kontrol İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.399-406)
14 Kurumsal yönetişim İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.421-444)
15 Genel değerlendirme Genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar