DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Yönetimi MG26   700 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arzu UZUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir üretim sisteminin tasarlanmasına ve planlanmasına yönelik bilgi donanımını öğrenciye sağlamak
Dersin İçeriği
Bu derste, üretim kavramı üzerinde durularak üretim sisteminin ve süreçlerinin öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim süreçlerinin tasarım, planlama ve kontrol adımlarına ait problemleri çözer
2) Üretim süreçleri ile alakalı temel kavramlar ve matematiksel teknikler hakkında bilgi sahibi olur
3) Kaynak planlama, talep tahmini, üretim planlama, ana üretim çizelgeleri, malzeme gereksinim planlaması, kapasite planlama gibi güncel üretim prensiplerini öğrenir
4) Üretilecek mal ve hizmetler için hangi tür girdilere ihtiyaç duyulacağını belirler
5) Üretilecek mal ve hizmetler için kullanılacak girdilerin kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun ürün/hizmet kombinasyonlarına karar verir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
X
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim, Üretim Yönetimi ve İlgili Kavramlar Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
2 Yeni ürün tasarımı Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
3 Yeni ürün tasarımı Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
4 Kapasite Planlaması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
5 Kapasite Planlaması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
6 Tesis Yeri Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
7 Tesis Yeri Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Tesis içi Yerleşim Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
10 Tesis içi Yerleşim Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
11 Süreç Tasarımı-İşEtüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
12 Süreç Tasarımı-İşEtüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
13 Metod Etüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
14 Metod Etüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
15 Zaman Etüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar