DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Karar Verme Teknikleri MG24   704 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yönetimde karşılaşılabilecek bir problemi sezebilmekvve yöneylem araştırması penceresinden problemlere yaklaşabilmek
Dersin İçeriği
Yöneylem araştırmasının temelleri ile başlayan ders, yöneylem araştırması tekniklerinden doğrusal programlama tekniği,ulaşım ve atama problemlerinin anlatımıve bu tekniklerin işletme problemleri üzerine uygulamalarını içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
2) İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
3) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama
4) Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
5) Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
X
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yöneylem Araştırmasının Temelleri İlgili Kaynakların Okunması
2 Doğrusal Programlamaya Giriş, Problemler ve Formülasyon İlgili Kaynakların Okunması
3 Problemler ve Formülasyon Devam İlgili Kaynakların Okunması
4 Grafiksel Çözüm Yöntemi İlgili Kaynakların Okunması
5 Simplex Çözüm Yöntemi İlgili Kaynakların Okunması
6 Simplex Çözüm Yöntemi Devam İlgili Kaynakların Okunması
7 Doğrusal Programlamada Sıradışı Durumlar İlgili Kaynakların Okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Dualite ve Duyarlılık Analizi İlgili Kaynakların Okunması
10 Ulaşım Modelleri İlgili Kaynakların Okunması
11 Ulaşım Modellerinde Sıradışı Durumlar İlgili Kaynakların Okunması
12 Matematiksel Programlamaya Giriş İlgili Kaynakların Okunması
13 Proje Yönetimi İlgili Kaynakların Okunması
14 Proje Yönetimi İlgili Kaynakların Okunması
15 Proje Yönetimi İlgili Kaynakların Okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar