DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlamada Güncel Konular MG23   706 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serap ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, pazarlama yazınında yeni olan kavram ve konuları takip etmelerine yol göstermektir. Bu dönemde yapılacak araştırma ve okumalar, pazarlama alnında çalışmalarını sürdürecek araştırmacıların seminer ve tez konularında, orijinal ve yeni konuların bulmalarına yardımcı olacaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste pazarlama alanındaki güncel konular ve kavramlar tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Global ve yerel pazarlardaki güncel pazarlama sorunlarını ve bu sorunlara yönelik geliştirilebilecek pazarlama stratejilerini öğreneceklerdir
2) Güncel pazarlama kavramlarını ve bu kavramların işletmeler için önemini öğrenir
3) Pazarlamaya alternatif yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
X
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlamanın Gelişimi (Kavramlar, kapsam) İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
2 Tüketici Davranışı- Yeni Tüketici İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
3 Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri (CRM) İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
4 Yeni Ürün ve Hizmetler İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
5 Dağıtım Kanalı Yönetiminde Güncel Uygulamalar (Perakendecilik, Lojistik vb.) İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
6 Tutundurma Karması (Reklam, Kişisel satış vb.) Yeni Yöntemler İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
7 Uluslararası Pazarlama İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Elektronik Ticaret (Yeni Ekonomi) İlgili kaynakların okunması
10 Küreselleşme-Anti Küreselleşme Tartışmaları İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
11 Yeşil Pazarlama (Sürdürülebilir Pazarlama) İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
12 Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlgili kaynakların okunması
13 Nöro-Pazarlama İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
14 Sosyal Medya İlgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
15 Sunumlar Sunuma hazırlık Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar