DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama Yönetimi MG23   700 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pazarlama Yönetimi dersi ile modern pazarlama dünyasını, önemli pazarlama teorilerini ve bu teorilerin günümüz rekabetçi iş dünyası uygulamalarını öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, pazarlamanın tanımı ve kapsamı, tüketici davranışları, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketici davranışları, karar verme mekanizmaları ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri öğrenir.
2) Örgütsel pazarların özellikleri ve endüstriyel satın alma davranışının özelliklerini kavrar.
3) Etkin pazar bölümlemesinin esasları ve aşamaları hakkında bilgi sahibi olur.
4) Pazarlama kararlarını etkileyebilecek çevresel faktörleri belirleyebilir, stratejik pazarlama planı geliştirebilir ve uygulayabilir.
5) Pazarlama araştırmasının temellerini öğrenebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
X
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Stratejik Planlama ve Pazarlama Süreci Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Pazarlama Çevresi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Tüketici Davranışları ve Karar Verme Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Örgütsel Pazarlar ve Satın Alma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Pazar Hedeflemesi ve Bölümlemesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Ürün Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Hizmet ve Kar Amacı Gütmeyen Örgüt Pazarlaması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Tutundurma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Reklam ve Halkla İlişkiler Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Satış Geliştirme ve Kişisel Satış Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Fiyatlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Küresel Pazarlama ve İnternette Pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar