DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi ve Yorumlanması MG22   704 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Vergisel uyuşmazlıklar ve bunların çözüm yolları hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak vergi, vergi uyuşmazlığı ve çözüm yollarından bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
2) İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
3) Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
4) İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
5) Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
6) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
8) Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir
9) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
10) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becersisine sahiptir.
11) İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
12) İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
13) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
14) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
X
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Tablolar, Hazırlanışı, Dayanakları, Bilançonun tanımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
2 Bilanço-Dönen Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
3 Bilanço-Duran Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
4 Bilanço Özkaynaklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
5 Gelir tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
6 Satışların maliyeti tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
7 Nakit Akım Tablosu, Nakit Akış Tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Özkaynak değişim tablosu, kar dağıtım tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
10 Finansal tablolar analizi, önemi, unsurları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
11 Karşılaştırmalı Tablolar Analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
12 Yüzde yöntemi ile analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
13 Eğilim yüzdeleri ile analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
14 Oran analizi ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
15 Oran analizi ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar