DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetsel Muhasebe MG22   703 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel ilke ve kavramları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Birleşik imalatta maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme, standart maliyet sistemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler yönetim muhasebesinin temel kavramlarını anlayabileceklerdir .
2) Öğrenciler performans analizinde kulanılacak raporların hazırlanmasını gerçekleştirebilecekler .
3) Öğrenciler performans ölçümleme sistemlerinin dizaynını gerçekleştirebileceklerdir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
X
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetim Muhasebesi :Genel Bakış , Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Kavramları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Sipariş Maliyet Sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
3 Sipariş Maliyet Sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
4 Maliyet-Hacim-Kar İlişkileri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
5 Değişken Maliyetleme ve Bölümlere Göre Raporlama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
6 Yönetim Araçları, Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme: Karar Verme Aracı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
7 Yönetim Araçları, Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme: Karar Verme Aracı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Esnek Bütçeler ve Performans Analizi , Standart Maliyetler ve Varyanslar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
10 Esnek Bütçeler ve Performans Analizi , Standart Maliyetler ve Varyanslar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
11 Esnek Bütçeler ve Performans Analizi , Standart Maliyetler ve Varyanslar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
12 Kar Planlama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
13 Sermaye Bütçelemesi Kararları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
14 Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
15 Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar