DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yöneticiler İçin Finansal Piyasalar MG21   709 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletmelerde yönetici konumundaki veya finansla ilgilenen kisilere; para, finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar ile ilgili temel kavramları ve prensipleri sunmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak finansal piyasaların özellikleri, finansal kurumların ve finansal araçların neler olduğu anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak finansal pazarları tanıma
2) Sermaye pazarı araçları hakkında bilgi sahibi olma
3) Türev finansal araçlar hakkında genel bilgi sahibi olma
4) Türkiyedeki finansal kurumları tanımlama,karşılaştırma,ayırt etme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
X
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Olarak Finansal Pazarlar ve Para Piyasası Araçları Finansal Pazarlar kitabının ilk bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Genel Olarak Finansal Pazarlar ve Para Piyasası Araçları-2 Finansal Pazarlar kitabının ikinci bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Sermaye Piyasası Araçları (Hisse Senedi, Tahviller ve Halka Arz) Finansal Pazarlar kitabının üçüncü bölüm syf 31-48'in okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Sermaye Piyasası Araçları (Hisse Senedi, Tahviller ve Halka Arz) Finansal Pazarlar kitabının üçüncü bölüm syf 48-68'in okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Sermaye Piyasası Araçları (Hisse Senedi, Tahviller ve Halka Arz) Finansal Pazarlar kitabının üçüncü bölüm syf 68-109'un okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Türev Araçlar Finansal Pazarlar kitabının dördüncü bölüm syf.115-131 okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Türev Araçlar Finansal Pazarlar kitabının dördüncü bölüm syf.131-151 okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Finansal Kurumlar (Türkiyede Para Yaratan ve Yaratmayan) Finansal Pazarlar kitabının beşinci bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Finansal Kurumlar (Türkiyede Para Yaratan ve Yaratmayan) Finansal Pazarlar kitabının altıncı bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Finansal Kurumlar (Türkiyede Para Yaratan ve Yaratmayan) Finansal Pazarlar kitabının yedinci bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Risk ve Getiri Finansal Pazarlar kitabının sekizinci bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Yeni Finansman Teknikleri Finansal Yönetim Kitabının 13. bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Yeni Finansman Teknikleri Finansal Yönetim Kitabının 14. bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Ders kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar