DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Yönetim MG21   700 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice DÜZAKIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletmelerin firma değerinin maksimizasyonu amacını nasıl gerçekleştirdikleri ve bu amaca ulaşmak için finansal kararları nasıl aldıkları üzerine odaklanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste finans matematiği, sermaye bütçelemesi teknikleri, sermaye maliyeti ve kar payı politikaları gibi temel finans konuları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paranın zaman değerini hesaplama
2) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan sayısal yöntemleri öğrenme ve gerekli hesaplamaları yapma
3) İşletmelerin sermaye yapısının bileşenlerini öğrenme ve optimal sermaye yapısı konusundaki kuramsal yaklaşımları değerlendirme
4) Temel finansal tablolar hakkında analiz yapabilme
5) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir.
X
3
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir.
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir.
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir.
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
7
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
10
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
11
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
12
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
13
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
14
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Finansal Pazarlar Finansal Pazarlar kitabının ilk konusunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Finansal Yönetimin işlevi, amacı, organizasyondaki yeri Finansal yönetimin temelleri kitabının ilk iki konusunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Finansal Tablolar Mali Tablolar Analizi Kitabının 2., 7., 8. ve 9. konularının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Risk ve Getiri Finansal Pazarlar kitabının 8. konusunun ve okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Paranın zaman değeri Finansal yönetimin temelleri kitabının ilgili konusunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Paranın zaman değeri Finansal yönetimin temelleri kitabının ilgili konusunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Sermaye Bütçelemesine Giriş Finansal Yönetim kitabının 317-330. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Sermaye Bütçelemesi: Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler Finansal Yönetim kitabının 330-341. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Sermaye Bütçelemesi: Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler-1 Finansal Yönetim kitabının 341-382. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Sermaye Bütçelemesi: Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler-2 Finansal Yönetim kitabının 341-382. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Finansal Yönetim kitabının 9. Bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Finansman Kararları Finansal Yönetim kitabının 13.,14. ve 15. bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Finansal Analiz ve Finansal Planlama Finansal Yönetim kitabının 2 ve 3. bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar