DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer MES   700 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin tez önerisini hazırlamasına katkı sağlamak amacıyla tez danışmanı öğrenciye, çalışmayı düşündüğü konu ile ilgili bir literatür taraması veya bir araştırma çalışması yaptırarak bir rapor hazırlamasını ve sunmasını ister.
Dersin İçeriği
Seminer konusunun belirlenmesi, Kaynaklara ulaşma ve inceleme, Bilgilerin analiz edilmesi, Öneriler geliştirme, Rapor hazırlama, Çalışmayı sunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seminer konusunun belirler.
2) Kaynaklara ulaşır ve inceler.
3) Bilgilerin analiz eder.
4) Öneriler geliştirir.
5) Rapor hazırlar.
6) Çalışmayı sunar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunu araştırma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
2 Seminer konusunu araştırma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
3 Seminer konusunu belirleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
4 Seminer konusunu belirleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
5 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
6 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
7 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav sınava hazırlık Ödev
Proje / Tasarım
9 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
10 Öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
11 Öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
12 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
13 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
14 Çalışmayı sunma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
15 Çalışmayı sunma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Tartışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar