DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer MES   700 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin tez önerisini hazırlamasına katkı sağlamak amacıyla tez danışmanı öğrenciye, çalışmayı düşündüğü konu ile ilgili bir literatür taraması veya bir araştırma çalışması yaptırarak bir rapor hazırlamasını ve sunmasını ister.
Dersin İçeriği
Seminer konusunun belirlenmesi, Kaynaklara ulaşma ve inceleme, Bilgilerin analiz edilmesi, Öneriler geliştirme, Rapor hazırlama, Çalışmayı sunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seminer konusunun belirler.
2) Kaynaklara ulaşır ve inceler.
3) Bilgilerin analiz eder.
4) Öneriler geliştirir.
5) Rapor hazırlar.
6) Çalışmayı sunar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)