DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ME   709 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematik konularının öğretiminde çağdaş yaklaşımları öğretmek.
Dersin İçeriği
Matematik nedir, Matematik öğretimini etkileyen öğrenme ve öğretim kuramları, Matematik öğretiminde kullanılan öğrenme ve öğretim yöntemleri, Grupla çalışma teknikleri ve aktif etkileşimli öğrenme, Matematik öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin örnekler, Grupla çalışma teknikleri ve aktif etkileşimli öğrenmeyi ilişkin örnekler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik nedir açıklar.
2) Matematik öğretiminindeki etkin öğrenme ve öğretme kuramlarını açıklar.
3) Matematik öğretiminde kullanılan öğrenme ve öğretim yöntemlerini açıklar.
4) Grupla çalışma teknikleri ve aktif etkileşimli öğrenmeyi açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
X
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matematik nedir Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
2 Matematik öğretimini etkileyen öğrenme ve öğretim kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Matematik öğretimini etkileyen öğrenme ve öğretim kuramları Bu konuda ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve en az iki makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Matematik öğretiminde kullanılan öğrenme ve öğretim yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Matematik öğretiminde kullanılan öğrenme ve öğretim yöntemleri Bu konuda ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve en az iki makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Matematik öğretiminde kullanılan öğrenme ve öğretim yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Matematik öğretiminde kullanılan öğrenme ve öğretim yöntemleri Bu konuda ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve en az iki makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Matematik öğretiminde kullanılan öğrenme yöntemlerine ilişkin örnekler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Matematik öğretiminde kullanılan öğrenme yöntemlerine ilişkin örnekler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Matematik öğretiminde kullanılan öğrenme yöntemlerine ilişkin örnekler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Grupla çalışma teknikleri ve aktif etkileşimli öğrenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Grupla çalışma teknikleri ve aktif etkileşimli öğrenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Grupla çalışma teknikleri ve aktif etkileşimli öğrenmeye ilişkin örnekler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Grupla çalışma teknikleri ve aktif etkileşimli öğrenmeye ilişkin örnekler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar