DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İstatistikkavramlar -Değişken türleri -Ölçme ve Ölçek türleri Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 1
2 Verilerin düzenlenmesi -Özgün frekans tablosunun oluşturulması -Araştırmalarda kullanılan frekans yüzde tablolarını incelenmesi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 2
3 Merkezi eğilim ölçüleri -Dalyaprakgrafikleri, tepe değer, ortanca, aritmetik ortalama, -Tepe değer, ortanca ve ortalamanın karşılaştırılması Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 3
4 Dağılma ölçüleri -Standart sapma -Varyans Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 4
5 Korelasyon teknikleri Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 5
6 SPSS paket programı tanıtılması -Değişken tanımlama -Bazı komutların tanıtılması Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 6 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 SPSS paket programı kullanarak veri girişi yapma Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 6 devamı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
9 Hipotez testleri -Hipotez testi basamakları Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 7 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Fark testleri -Bağımsız gruplar t testi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Fark testleri -Bağımlı gruplar t testi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 devamı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Bağımlı ve Bağımsız gruplar t-testi örnek uygulamalar Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 devamı Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Tek yönlü varyans analizi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 9 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Tek yönlü varyans analizi örnek uygulamaları Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 9 devamı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Non parametrik testler -ki-kare analizi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 10 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar