DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Eğitim İstatistiği I ME   703 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu kursun temel amacı eğitimde uygulanan temel istatistik kavramlarını kazandırmak ve sosyal bilimlerde kullanılan parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin uygulamalarını yürütebilmektir.
Dersin İçeriği
Temel istatistik kavramları, betimleyici istatistikler, korelasyon, hipotez testi, fark testleri, ki-kare analizi, SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel veri analiz yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel istatistik kavramları açıklar
2) Merkezi eğilim ölçülerini karşılaştırır
3) Dağılım ölçülerini açıklar
4) SPSS paket programında değişken tanımlar
5) SPSS paket programında veri girişi yapar
6) Hipotez testlerini açıklar
7) Bağımsız gruplar t testinin kullanım durumlarını açıklar
8) Bağıımlı gruplar t testinin kullanım durumlarını açıklar
9) Tteslerini SPSS kullanarak yapar
10) Varyans analizinin kullanım durumlarını açıklar
11) Varyans analizini SPSS kullanarak yapar
12) Veri analizinden sonra rapor oluşturur
13)
14)
15)