DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, içeriği, kaynaklar ve işlenişin tanıtımı Yok
2 Araştırmanın süreçleri: Problemin, hipotezlerin, değişkenlerin tanımlanması ve araştırma konusunun projelendirilmesi. Okuma ve özetleme
3 Araştırma türleri, uygulanma biçimleri, teknikleri, yöntemleri. Okuma ve özetleme
4 Veri türleri, birincil ve ikincil kaynaklar. Veri toplama araçları; anket, görüşme, gözlem. Okuma ve özetleme
5 Araştırmada geçerlilik ve güvenilirlik, ölçme ve ölçekler. Okuma ve özetleme
6 Araştırma evreni, örnekleme teorileri ve teknikleri Okuma ve özetleme
7 Soru formu oluşturma ve biçimlendirme. Okuma ve ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Araştırmada veri toplama süreci Okuma ve özetleme
10 Araştırmada veri değerlendirme süreci. Okuma ve özetleme
11 Bulgular ve yorum Okuma ve özetleme
12 bulgular ve yorum uygulama çalışması Okuma ve ödev
13 Sonuç ve Öneriler, ekler ve kaynakça Okuma ve özetleme
14 Bilimsel yayın ve tez inceleme (örnekler) Okuma ve özetleme
15 Raporlaştırma Okuma ve özetleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar