DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yönetmeleri II ME   702 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Filiz YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin kendi başlarına bilimsel bilgi edinme sürecini yönlendirebilme, her hangi bir konuda bilimsel değeri olan araştırma planlayıp yeterli veriler elde edebilme ve analitik değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Araştırma konusu ile ilgili araştırmalarda problem seçimi, hipotez kurma, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi ve istatistiksel teknikler, hipotezlerin test edilmesi, bulguların düzenlenmesi ve tartışılması, araştırma raporunun yazılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma problemi seçimini yapar ve araştırma önerisini hazırlar.
2) Araştırma süreci bilgisine sahip ve aynı zamanda kendi başına bir araştırma konusu belirler
3) Araştırma konusu ile ilgili yöntemsel adımları belirler
4) Araştırma konusuyla ilgili anket ve ölçme aracı geliştirebilir
5) Araştırması ile ilgili veri toplayabilecek ve bu verileri bir raporla sunabilme yetkinliğine ulaşır.
6) Bilimsel yayınları eleştirel okuma becerisine sahip olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)