DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Eğitiminde Felsefi Düşünme Becerisi ME   723 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı matematiği anlayabilen ve sorgulamaktan korkmayan, akılcı düşünebilen, üretebilen bireylerin kazandırılması için formal ve informal matematik öğrenmenin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilimsel tartışmalarla farkındalık oluşturmak, eleştirel düşünebilme becerisini geliştirici etkinliklerin matematik derslerinde nasıl entegre edilebileceği ile ilgili tartışmalar açmaktır.
Dersin İçeriği
İki disiplinin (Matematik ve felsefe) ortak yanları, matematik öğretme üzerinde felsefenin etkisi, matematiksel bilgilerin tarihsel gelişiminin matematik eğitiminde kullanımı ve uygulama örnekleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik ve Felsefenin ortak yanlarını açıklar
2) Filozofların matematik alanındaki açınımlarını açıklar
3) Matematik felsefesi ekollerini açıklar
4) Faklılaştırılmış öğretim tasarımlarını oluşturur
5) Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve dersin işlenişi hakkında konuşma yok Anlatım
Soru-Cevap
2 Matematiğin doğası 1. Kaynaktan konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Matematik ve Felsefe:i ki disiplinin ortak yanları 2. ve 3. Kaynaklardan konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Filozof matematikçiler kimlerdir 4., 5. ve 6. kaynaktan konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Filozof matematikçiler kimlerdir 4. haftanın devamı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Matematik felsefesi ekolleri (Mantıçılık, Platonculuk, biçimcilik, sezgicilik) 7., 8. Kaynaklardan konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Faklılaştırılmış öğretim tasarımları 9. Kaynaktan konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 1. grup ödevlerin hazırlanması
10 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 2. grup ödevlerin hazırlanması Tartışma
11 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 3. grup ödevlerin hazırlanması Tartışma
12 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 4. grup ödevlerin hazırlanması Tartışma
13 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 5. grup ödevlerin hazırlanması Tartışma
14 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 6. grup ödevlerin hazırlanması Tartışma
15 Dönemin değerlendirmesi Dönemim enlerinin belirlenmesi Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar