DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Eğitimi: Teori ve Uygulama ME   722 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerle matematik eğitimi için öğretme ve öğrenme ile ilgili teori ve yaklaşımları üzerinde tartışmak ve kuramların uygulamalarına yönelik çalışmaları inceleyerek kendi uygulamalarını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Matematik eğitimi için öğretme ve öğrenme ile ilgili teori ve yaklaşımları, matematik eğitimi alanında yapılan araştırmaların sonuçları ve önerileri, matematikteki kavram yanılgıları, modern eğitim anlayışlarına uygun matematik etkinlikleri oluşturma ve sunma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematiğin tarihsel gelişimini kavrar
2) Matematiğin kullandığı ispat çeşitlerini bilir
3) İşlemsel ve kavramsal öğrenmeyi açıklar
4) Uzamsal yetenek ve bileşenlerini açıklar
5) Matematiksel modellemede farklı yaklaşımları açıklar
6) Matematiksel akıl yürütmeye ilişkin sınıf uygulamaları geliştirir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders işlenişi hakkında konuşma yok
2 Matematiğin doğası 1. Kaynaktan ilgili konuyla ilgili okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Matematik felsefesi 2. ve 3. Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili okuma Anlatım
Tartışma
4 Matematiğin kullandığı ispat çeşitleri Teoriler kitabı 4. bölüm Anlatım
Tartışma
5 Problem çözme yoluyla öğrenme ve matematik (Probleme Dayalı Öğretim) Baki (2006) Bölüm 3; Matematik eğitiminde teoriler bölüm 38
6 İşlemsel ve Kavramsal Öğrenme Baki (2006) Bölüm 4; Matematik eğitiminde teoriler bölüm 9 Anlatım
Tartışma
7 Kavram yanılgılarının belirlenmesi Baki (2006) Bölüm 4; Matematik eğitiminde teoriler bölüm 8 Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Gerçekçi matematik eğitimi Matematik eğitiminde teoriler bölüm 21 Anlatım
Tartışma
10 Uzamsal yetenek Matematik eğitiminde teoriler bölüm 20 Anlatım
Tartışma
11 Cebirsel Düşünme Matematik eğitiminde teoriler bölüm 3 Anlatım
Tartışma
12 Matematiksel modelleme Matematik eğitiminde teoriler bölüm 33
13 Matematiksel modelleme Matematik eğitiminde teoriler bölüm 33 devamı Anlatım
Tartışma
14 Matematiksel ve İstatistiksel akıl yürütme Matematik eğitiminde teoriler bölüm 12 Anlatım
Tartışma
15 Matematiksel ve İstatistiksel akıl yürütme Matematik eğitiminde teoriler bölüm 12 devamı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar